30 november 2018

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstaden Bostads etablering av EMTN-program och emission därunder

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstaden Bostad AB:s (publ) ) ("Heimstaden Bostad") etablering av EMTN-program och emission av obligationer därunder till en summa om 10,6 miljarder SEK.

Obligationerna utgör Heimstaden Bostads första multi-tranche emission under ett nyligen etablerat EMTN-program. Emissionsbeloppet uppgår totalt till 10,6 miljarder SEK vilket är en av de största emissionerna i norden av ett fastighetsbolag. Löptiderna är mellan 2 till 5,5 år fördelat på totalt fyra trancher med olika valutor. Emissionsbeloppet ska primärt användas till att återbetala säkerställda banklån med kort löptid i enlighet med de kriterier som S&P har ställt upp för att bekräfta Heimstaden Bostads preliminära rating om BBB- (stable outlook).

Gernandt & Danielsson har biträtt Heimstaden Bostad med ett team bestående av ansvarig partner Mikael Borg, partner Candra Torebring, projektledare och senior associate Sofie Viktorsson, senior associate Maria Klaesson och associate Johan Malmsten.

Skriv ut