5 augusti 2020

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstaden Bostads utökning med 4 miljarder euro samt uppdatering av dess EMTN-program

Gernandt & Danielsson biträder Heimstaden Bostad AB (publ) ("Heimstaden Bostad") vid uppdatering av dess EMTN-program, varigenom programmets rambelopp utökas med 4 miljarder euro till sammanlagt 8 miljarder euro. Uppdateringen innefattar även tillträde till EMNT-programmet av ett holländskt dotterbolag till Heimstaden Bostad som emittent och att Heimstaden Bostad garanterar de instrument som emitteras av det holländska dotterbolaget enligt programmet.

Gernandt & Danielsson biträder Heimstaden Bostad med ett team bestående av partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson samt associates Johan Malmsten och Jonathan Antonsson.

Skriv ut