5 april 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstadens emission av hybridobligationer till ett belopp om 2 miljarder kronor

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstaden AB:s (publ) emission av hybridobligationer till ett värde om 2 miljarder kronor, inom ett rambelopp om 5 miljarder kronor. Detta är en av de största emissioner som har genomförts i Norden såvitt avser hybridobligationer utan kreditbetyg.

Bolaget har åtagit sig att notera hybridobligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden är avsedd att användas för generella företagsändamål inom Heimstaden-koncernen, inklusive investeringar och förvärv.

Gernandt & Danielsson biträder bolaget och dess finansiella rådgivare, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ), med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Sofie Viktorsson och Associate Johan Malmsten.

Skriv ut