2 mars 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstadens emission av obligationer om 350 miljoner euro

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstaden AB:s (publ) emission av obligationer om 350 miljoner euro, inom ett rambelopp om 450 miljoner euro. Emissionslikviden är avsedd att användas till finansiering av aktieförvärv i Heimstaden Bostad AB samt generella företagsändamål inom Heimstaden-koncernen.

Heimstaden har åtagit sig att notera de nya obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder bolaget med ett team bestående av Partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson, Senior Associates Mikael Bolling, Fredrik Haräng och Johan Malmsten samt Associates Simon Wetterholm och Emelie Ögren.

Skriv ut