1 juni 2015

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstadens emission av preferensaktier och notering på Nasdaq First North Premier

Heimstaden AB (publ) har genomfört en kapitalanskaffning om totalt 750 miljoner kr genom nyemission av preferensaktier till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Preferensaktierna ska noteras på Nasdaq First North Premier och beräknad första dag för handel är den 11 juni 2015. Carnegie Investment Bank AB har agerat sole manager och bookrunner.

Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare i samband med kapitalanskaffningen och noteringen. Gernandt & Danielssons team har bestått av Partner Krister Skoog, Senior Associate Daniel Gutman och Associates Jonas Hämälä samt Fredrik Haräng.

Skriv ut