6 februari 2020

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstadens emission av ytterligare hybridobligationer till ett belopp om 1 miljard kronor

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstaden AB:s (publ) emission av ytterligare hybridobligationer till ett värde om 1 miljarder kronor, inom ett rambelopp om 5 miljarder kronor. Efter emissionen uppgår det totala utestående beloppet av Heimstaden's hybridobligationer till 4 miljarder kronor. Den första emissionen var en av de största emissioner som har genomförts i Norden såvitt avser hybridobligationer utan kreditbetyg.

Bolaget har åtagit sig att notera hybridobligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden är avsedd att användas för generella företagsändamål inom Heimstaden-koncernen, inklusive investeringar och förvärv.

Gernandt & Danielsson biträder bolaget och dess finansiella rådgivare, Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ), med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Senior Associate Mikael Bolling.

Skriv ut