24 augusti 2017

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstadens emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstaden AB:s (publ) ) (“Heimstaden”) emission av ytterligare obligationer om en summa om 400 miljoner kronor.

Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om 1 250 miljoner kronor och efter emissionen kommer Heimstadens utestående obligationslån att uppgå till den totala ramen. Heimstaden har åtagit sig att notera obligationerna på Nasdaq Stockholm.
Intäkterna från obligationsemissionen kommer användas i Heimstadens löpande verksamhet inklusive för förvärv och värdehöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd.
Gernandt & Danielsson har biträtt Heimstaden och dess finansiella rådgivare Carnegie Investment Bank med ett team bestående av partner Mikael Borg och senior associate Sofie Viktorsson.

Skriv ut