15 maj 2017

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstadens obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstadens emission av obligationer till ett värde av 850 miljoner kronor

Heimstaden AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med verksamhet i både Sverige och Danmark och med ett fastighetsvärde om cirka 26,3 miljarder kronor.

Emissionen riktas till svenska och utländska institutionella investerare och obligationerna emitteras inom ett rambelopp om 1 250 miljoner kronor. Obligationslånet är Heimstadens andra obligation och kommer att noteras på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Heimstaden och dess finansiella rådgivare Carnegie Investment Bank och Danske Bank med ett team som bestått av Partner Mikael Borg, Senior Associates Sofie Viktorsson och Henrik Appelqvist

Skriv ut