30 september 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstaden AB (publ):s emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstadens emission av ytterligare obligationer om en summa om 250 000 000 kronor. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om 1 250 000 000 kronor och efter emissionen kommer Heimstadens utestående obligationslån att uppgå till den totala ramen. Heimstaden har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer användas till allmänna företagsändamål samt för ytterligare förvärv av bostadsfastigheter i enlighet med bolagets tidigare kommunicerade strategi.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Senior Associates Sofie Viktorsson och Henrik Appelqvist.

Skriv ut