10 december 2013

Gernandt & Danielsson biträder vid HOIST Kredits obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid HOIST Kredits emission av obligationer till ett värde av 750 miljoner kronor.

Bolaget HOIST Kredit AB (publ) som huvudsakligen bedriver verksamhet inom förvärv och förvaltning av förfallna osäkrade konsumentlån har emitterat obligationer till ett värde av 750 miljoner kronor. Emissionen var en private placement riktad till svenska institutionella investerare. Bolaget avser notera obligationen vid NASDAQ OMX Stockholm i januari 2014.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolagets finansiella rådgivare Carnegie Investment Bank AB (publ) med ett team bestående av delägaren Mikael Borg samt de biträdande juristerna Björn Svensson och Richard Ramberg.

Skriv ut