13 december 2013

Gernandt & Danielsson biträder vid ICA Fastigheter Sveriges nyemission av preferensaktier

Gernandt & Danielsson biträder ICA Gruppen AB (publ) och dess dotterbolag ICA Fastigheter AB och ICA Fastigheter Sverige AB i samband med en riktad nyemission av preferensaktier i ICA Fastigheter Sverige AB.

Nyemissionen riktas till AMF Pensions­försäkring AB och If Skadeförsäkring AB. Emissionslikviden, som uppgår till tre miljarder kronor, kommer användas för att återbetala delar av det brygglån som ICA Gruppen upptog i samband med förvärvet av resterande aktier i ICA AB.

Gernandt & Danielssons team har huvudsakligen bestått av delägarna Manfred Löfvenhaft, Marcus Johansson och Krister Skoog samt de biträdande juristerna Gustav Skogö och Johanna Lindholm.

Skriv ut