24 juni 2013

Gernandt & Danielsson biträder vid ICA Gruppens obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder ICA Gruppen i samband med dess emission av obligationer om totalt fem miljarder kronor.

ICA Gruppen har emitterat icke-säkerställda obligationer under sitt nyligen etablerade MTN-program till ett värde av totalt fem miljarder kronor. Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med emissionen är att ersätta delar av den bryggfinansiering som upptogs i februari i samband med förvärvet av 60 procent av aktierna i ICA.

Gernandt & Danielsson biträder ICA Gruppen i samband med obligationsemissionen med ett team huvudsakligen bestående av delägarna Manfred Löfvenhaft, Marcus Johansson och Krister Skoog samt de biträdande juristerna Gustav Skogö och Richard Ramberg.

Skriv ut