26 november 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Idun Industriers emission av företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Idun Industrier AB:s (publ) emission av obligationer om 200 miljoner kronor inom en ram om 400 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att användas för att återbetala aktieägarlån samt för allmänna företagsändamål. Idun Industrier avser att notera obligationerna på Nasdaq First North.

Bolagsgruppen Idun Industrier är en privatägd utvecklings- och ägarpartner till små och medelstora företag med bas i Sverige – men oftast med verksamhet även internationellt.

Gernandt & Danielsson har biträtt den finansiella rådgivaren Nordea Bank med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associate Johan Malmsten.

Skriv ut