28 mars 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid Kährs fordringshavarmöte och obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Kährs fordringshavarmöte i form av skriftligt förfarande och emission av obligationer till ett värde av 225 miljoner kronor

Kährs Holding AB (publ), en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv, har emitterat obligationer till ett värde av 225 miljoner kronor. Emissionen var en private placement riktad till institutionella investerare. Obligationerna har emitterats inom en ram om 750 miljoner kronor och hittills har totalt 725 miljoner kronor emitterats. Obligationslånet är sedan tidigare upptaget till handel på företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm.

I samband med obligationsemissionen avser Kährs genomföra en återbetalning av aktieägarlån samt en utdelning till aktieägarna om totalt 350 miljoner kronor. Emissionen, återbetalningen och utdelningen har godkänts av obligationsinnehavarna vid ett fordringshavarmöte i form av skriftligt förfarande. En s.k. consent fee har utgått till de obligationsinnehavare som var registrerade i skuldboken per avstämningsdagen för fordringshavarmötet.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Pareto Securities AB med ett team som bestått av delägaren Mikael Borg samt biträdande juristen Adrian Della Morte Pålstam.

Skriv ut