28 oktober 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid Klöverns förtidsinlösen av obligationslån 3, 2012/2017 samt vid Klöverns emission av nya företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Klöverns förtidsinlösen av obligationslån nr 3, 2012/2017 samt vid Klöverns emission av företagsobligationer om en summa om 1 500 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv och refinansiering vilket inkluderar refinansiering av Klöverns obligationslån 3, 2012/2017. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolagets finansiella rådgivare Swedbank och Nordea Bank med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Associate Maria Klaesson.

Skriv ut