21 december 2017

Gernandt & Danielsson biträder vid Länsförsäkringar Livs investering i Humlegården

Gernandt & Danielsson biträder vid Länsförsäkringar Livs försäljning av fastigheter till Humlegården. Länsförsäkringar Liv blir i samband med försäljningen delägare i Humlegården.

Det totala underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 2 miljarder kronor och köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen består av nyemitterade aktier motsvarande cirka 11,6 procent av samtliga aktier och röster i Humlegården. Humlegården äger ett 50-tal fastigheter i Stockholm med ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 20 miljarder kronor.

Gernandt & Danielssons team har bestått av Partners Niclas Rockborn och Caroline Jägenstedt Wikman, Counsel Joakim Brännström samt Associates Philip Rämsell, Lukas Åhman och Christopher Escalante.

Skriv ut