6 februari 2017

Gernandt & Danielsson biträder vid Länsförsäkringar Livs investering i Svenska Handelsfastigheter

Gernandt & Danielsson biträder vid Länsförsäkringar Livs investering i Svenska Handelsfastigheter. Länsförsäkringar Liv, tillsammans med Fjärde AP-fonden och Kåpan Pensioner, blir i samband med investeringen delägare i Svenska Handelsfastigheter. Ägarkretsen utgörs, förutom av nämnda institutioner, även av grundarna till bolaget.

Svenska Handelsfastigheter bildades 2015 och har som mål att vara ett långsiktigt och kundnära fastighetsbolag med fokus på utveckling av handelsplatser i Sverige. Genom att satsa på förädling av företagets handelsplatser gagnas konsumenter, hyresgäster och kommuner. Företaget äger ett 50-tal handelsfastigheter runt om i landet med ett sammanlagt marknadsvärde på cirka 3 miljarder kronor.

Gernandt & Danielssons team har bestått av Partners Niclas Rockborn och Caroline Jägenstedt Wikman, Senior Associate Daniel Lindänge Gutman samt Associates Maria Klaesson, Olle Wännström, Evelina Lund och Lukas Åhman.

Skriv ut