27 mars 2015

Gernandt & Danielsson biträder vid Lavare Holdings notering

Gernandt & Danielsson biträder vid Lavare Holdings notering av obligationer på Nasdaq Stockholm

Lavare Holding AB (publ), moderbolag i Textiliakoncernen, emitterade den 4 april 2014 företagsobligationer till ett värde av 585 miljoner kronor inom ett rambelopp om 700 miljoner kronor. Obligationerna har i dag noterats på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Associate Adrian Della Morte Pålstam.

Skriv ut