24 maj 2018

Gernandt & Danielsson biträder vid LEAX’ obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Leax Group AB (publ):s emission av företagsobligationer till ett värde om 300 miljoner kronor. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas inom den löpande verksamheten.

LEAX är ett privatägt verkstadsbolag som tillverkar mekaniska komponenter, delsystem samt specialanpassade industriella växellådor till fordons-, gruv- och anläggnings- och övrig verkstadsindustri.

Gernandt & Danielsson biträder bolaget och dess finansiella rådgivare ABG Sundal Collier med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling samt Associates Katarina Odelberg och Johan Malmsten.

Skriv ut