5 november 2020

Gernandt & Danielsson biträder vid Magnolias emission av gröna obligationer samt dess återköp av befintliga obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Magnolia Bostad AB (publ) (”Magnolia”) vid emission av gröna obligationer om 550 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om totalt 700 miljoner kronor. Obligationerna är upptagna till handel på sustainable bond list vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson biträder även vid Magnolias återköp av dess befintliga obligationer om totalt 347 miljoner kronor.

Magnolia utvecklar nya hållbara fastigheter, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Magnolias aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder Magnolia med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associates Maria Klaesson och Mikael Bolling samt associate Simon Wetterholm. Därutöver har Nordea och Pareto Securities agerat finansiella rådgivare åt Magnolia.

Skriv ut