19 februari 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid MaxFastigheters emission av obligationer samt dess inlösen av befintliga obligationer

Gernandt & Danielsson biträder MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter”) vid emission av obligationer om 300 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om totalt 600 miljoner kronor. MaxFastigheter har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson biträder även vid MaxFastigheters pågående inlösen av dess befintliga obligationer om 200 miljoner kronor.

MaxFastigheter är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 december 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,9 miljarder kronor. MaxFastigheters aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Gernandt & Danielsson biträder MaxFastigheter med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling samt Associate Simon Wetterholm. Därutöver har Danske Bank och Swedbank och agerat finansiella rådgivare åt MaxFastigheter.

Skriv ut