8 december 2020

Gernandt & Danielsson biträder vid Media and Games Invests emission av obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Media and Games Invest plc:s (”Media and Games”) emission av obligationer om 80 miljoner euro, som emitteras inom ett rambelopp om totalt 120 miljoner euro. Media and Games har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Frankfurt Stock Exchange Open Market och även på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson biträder även vid gamigo AG:s (ett dotterbolag till Media and Games) pågående inlösen av dess befintliga obligationer om 50 miljoner euro.

Media and Games är ett digitalt spelbolag och har sin huvudsakliga verksamhet inom Europa, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika och dess aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm samt på Frankfurt Stock Exchange Scale segment.

Gernandt & Danielsson biträder Pareto Securities som agerat finansiella rådgivare åt Media and Games med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling samt Associate Simon Wetterholm. Därutöver har Baker & McKenzie Advokatbyrå agerat legal rådgivare åt Media and Games.

Skriv ut