25 augusti 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Media and Games Invests emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Media and Games Invest SE (”Media and Games”) vid emissionen av ytterligare obligationer med ett belopp om 80 miljoner euro under utestående ramverk om totalt 350 miljoner euro med ISIN SE0015194527. Efter emissionen uppgår det totala utestående beloppet under obligationerna till 350 miljoner euro. Media and Games avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Media and Games är ett digitalt spelbolag och har sin huvudsakliga verksamhet inom Europa, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika och dess aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm samt på Frankfurt Stock Exchange Scale segment.

Gernandt & Danielsson biträder Media and Games samt dess finansiella rådgivare Pareto Securities med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Mikael Bolling samt associate Simon Wetterholm.

Skriv ut