24 juni 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Media and Games Invests skriftliga förfarande samt emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Media and Games Invest SE (”Media and Games”) vid det skriftliga förfarande under dess utestående obligationer med ISIN SE0015194527 angående ökningen av det totala rambeloppet för obligationerna från 120 miljoner euro till 350 miljoner euro och vid emissionen av ytterligare obligationer med ett belopp om 150 miljoner euro under det utökade rambeloppet om totalt 350 miljoner euro. Efter emissionen uppgår det totala utestående beloppet under obligationerna till 270 miljoner euro. Media and Games avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Media and Games är ett digitalt spelbolag och har sin huvudsakliga verksamhet inom Europa, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika och dess aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm samt på Frankfurt Stock Exchange Scale segment.

Gernandt & Danielsson biträder Media and Games samt dess finansiella rådgivare Pareto Securities med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Mikael Bolling samt associate Simon Wetterholm.

Skriv ut