30 juni 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid Moberg Pharma AB (publ):s emission av ytterligare obligationer

Det noterade läkemedelsföretaget Moberg Pharma AB (publ) har beslutat att emittera ytterligare företagsobligationer med ett nominellt värde om 85 miljoner kronor, inom ramen för bolagets utestående obligation med ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm. 

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam och Associate Katarina Odelberg.

Skriv ut