25 januari 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid Moberg Pharmas obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Moberg Pharmas emission av företagsobligationer till ett värde av 300 miljoner kronor

Det noterade läkemedelsföretaget Moberg Pharma AB (publ) har beslutat att emittera företagsobligationer till ett värde av 300 miljoner kronor genom en private placement. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam och Associate Katarina Odelberg.

Skriv ut