11 februari 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Nobinas emission av säkerställda gröna obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Nobina AB:s ("Nobina") emission av femåriga säkerställda gröna obligationer till en summa om 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om totalt 700 miljoner kronor, till en rörlig ränta om tre-månaders STIBOR plus 155 räntepunkter. Emissionsvolymen ska användas i enlighet med Nobinas gröna ramverk till finansiering av elektriska bussar, biobränsledrivna fordon och laddinfrastruktur för bussar. Nobinas gröna ramverk har erhållit den högsta möjliga klassificeringen ("Dark Green shading") från CICERO Center for International Climate Research. Nobina avser notera de gröna obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Nobina är verksamt inom området kollektivtrafik med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Verksamheten omfattar tillhandahållandet av trafik i form av kollektivtrafik under kontrakt med myndigheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Marknadsnärvaron omfattar cirka 110 kontrakt fördelade över 32 trafikområden och Nobinas bussflotta omfattar cirka 3 600 bussar.

Gernandt & Danielsson har biträtt Nobina med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associate Camilla Hedner.

Skriv ut