2 maj 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid Nobinas obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Nobinas emission av obligationer till ett värde av 550 miljoner kronor inom en ram om 660 miljoner kronor.

Nobina Europe AB (publ), en del av Nobinakoncernen – Nordens största aktör inom persontrafik med buss vars verksamhet omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland, har emitterat svenska obligationer till ett värde av 550 miljoner kronor med möjlighet att emittera obligationer om ytterligare 110 miljoner kronor.
 
Emissionslikviden ska användas för att refinansiera bolagets existerande obligationer och emissionen var en private placement riktad till utvalda svenska och utländska institutionella investerare, inklusive existerande obligationsinnehavare. Obligationerna säkerställs genom aktiepanter i bolagets dotterbolag och bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt vid obligationsemissionen med ett team bestående av partners Marcus Johansson och Mikael Borg samt associates Adrian Della Morte Pålstam och Filip Widnersson.

Skriv ut