26 juni 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid Nordic Service Partners Holdings obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Nordic Service Partners Holdings emission av obligationer till ett värde av 200 miljoner SEK.

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (”NSP”), som är ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbmatsrestauranger, har emitterat obligationer till ett värde av 200 miljoner SEK med rörlig ränta. Syftet med emissionen var att refinansiera existerande bankskuld och att investera i nya restauranger, förvärva restauranger relaterade till varumärkena samt allmänna bolagsändamål. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Friday’s. Som säkerhet för NSPs skyldigheter under obligationsvillkoren har NSP ställt panter över aktierna i vissa dotterbolag. Emissionen genomfördes som en private placement riktad till utvalda svenska och internationella investerare. Obligationsvillkoren innehåller även en möjlighet att emittera ytterligare obligationer vid senare tillfällen. Bolaget har åtagit sig att notera obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Nordic Service Partners Holding AB och dess finansiella rådgivare Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med ett team bestående av Partners Mikael Borg och Candra Torebring som biträtts av Senior Associate Sofie Viktorsson och Associates Adrian Della Morte Pålstam och Philip Rämsell.

Skriv ut