16 september 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid Nordlys obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Nordlys emission av obligationer till ett värde av 750 miljoner kronor.

Fastighetsutvecklingsföretaget Nordlys AB (publ) har emitterat svenska obligationer till ett värde av 750 miljoner kronor.

Emissionslikviden ska användas till refinansiering av koncernen samt till allmänna bolagsändamål. Emissionen var en private placement riktad till utvalda svenska och utländska institutionella investerare. Bland annat aktiepanter över aktier i vissa av emittentens dotterbolag och fastighetspanter har ställts som säkerhet för emittentens åtaganden enligt obligationsvillkoren. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträdde bolagets finansiella rådgivare ABG Sundal Collier AB med ett team bestående av Partners Mikael Borg och Candra Torebring samt Senior Associate Sofie Viktorsson och Associates Richard Ramberg, Fredrik Francke-Rydén och Helén Landenberg.

Skriv ut