12 december 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid Nordstjernans avyttring av Bygghemma Group

Gernandt & Danielsson har biträtt Nordstjernan vid Nordstjernans avyttring av aktieinnehavet i Bygghemma Group Nordic AB till FSN Capital.

Bygghemma Group har sedan Nordstjernan investerade i bolaget år 2014 utvecklats till Nordens ledande e-handelsbolag inom byggprodukter och heminredning. Under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2016 redovisade Bygghemma Group en nettoomsättning om 2,3 miljarder kronor och en EBITA-marginal om 3,4 procent

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren i transaktionen.

Gernandt & Danielssons team bestod huvudsakligen av Partners Dick Lundqvist och Fredrik Palm, Senior Associate Erik Sandgren samt Associates Karin Källström och Daniel Sveen.

Skriv ut