16 november 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Novedo Holding AB:s (publ) emission av obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Novedo Holding AB:s (publ) (”Novedo”) emission av obligationer om 750 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om totalt 1 500 miljoner kronor. Novedo har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Frankfurt Stock Exchange (Open Market) samt inom 12 månader på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Novedo är en privatägd företagsgrupp som sedan 2021 förvärvar och utvecklar företag där entreprenören både vill sälja sitt bolag och driva det vidare. Gruppens tio bolag med 650 anställda omsätter en miljard.

Gernandt & Danielsson biträder Novedo med ett team bestående av partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson, senior associate Simon Wetterholm samt associate Alexander Thörnberg. Därutöver har ABG Sundal Collier och Pareto Securities agerat finansiell rådgivare åt Novedo.

Skriv ut