4 december 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid NP3 Fastigheters börsnotering

Aktierna i NP3 Fastigheter AB (publ) ("NP3") har idag noterats på Nasdaq Stockholm. NP3 är ett fastighetsbolag med fokus på norra Sverige och med ett fastighetsvärde om cirka 3,2 miljarder kronor. Som ett led i förberedelserna inför noteringen genomförde bolaget i juni 2014 en private placement om cirka 380 miljoner kronor.

Vid nyemissionen i samband med noteringen var teckningskursen 30 kronor per aktie och emissionsvolymen 230 miljoner kronor (inklusive en övertilldelningsoption om 30 miljoner kronor). Teckningskursen motsvarar ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av NP3 (efter emission och utnyttjande av övertilldelningsoption) om cirka 1,5 miljarder kronor.
Catella Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och Avanza Bank agerat emissionsinstitut och selling agent i börsnoteringen.
Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare i samband med private placement respektive börsnoteringen. Gernandt & Danielssons team har huvudsakligen bestått av Partner Fredrik Palm och Associate Gabriel Zsiga, samt även Partner Andreas Holmqvist, Senior Associate Nils Unckel, Senior Associate Daniel Gutman och Associate Philip Rämsell.

Skriv ut