7 september 2015

Gernandt & Danielsson biträder vid NP3 Fastigheters obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid NP3 Fastigheters emission av företagsobligationer till ett värde av 300 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ)är ett fastighetsbolag med fokus på norra Sverige och med ett fastighetsvärde om cirka 4 miljarder kronor. NP3 Fastigheter är noterat på Nasdaq Stockholm. 

Emissionen är en private placement riktad till utvalda svenska och utländska investerare och obligationerna emitteras inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor. Obligationslånet är NP3 Fastigheters första obligation och kommer att noteras på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. 

Gernandt & Danielsson har biträtt NP3 Fastigheter och dess finansiella rådgivare Swedbank AB (publ) med ett team som bestått av Partner Mikael Borg, Partner Fredrik Palm, Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam och Associate Gabriel Zsiga.

Skriv ut