16 maj 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Nyfosas emission av obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Nyfosas emission av obligationer om 750 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1,5 miljarder kronor. Emissionslikviden avses att användas för att stärka bolagets finansiella position och allmänna verksamhetsändamål, vilket inkluderar att öka förvärvsberedskapen och stärka förutsättningarna för att nå Nyfosas tillväxtmål om en årlig tillväxt i resultat och fastighetsbestånd om minst 20 procent, upp till ett totalt fastighetsvärde om 25 miljarder kronor. Nyfosa avser att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Per den 31 mars 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,7 miljarder kronor.

Gernandt & Danielsson har biträtt Nyfosa samt de finansiella rådgivarna SEB och Swedbank med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Maria Klaesson och Associate Katarina Odelberg.

Skriv ut