22 maj 2017

Gernandt & Danielsson biträder vid Nynas emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Nynas emission av ytterligare obligationer om en summa om 450 miljoner kronor.

Den totala utestående volymen kommer efter emissionen att uppgå till 1,1 miljarder kronor och efter emissionen kommer Nynas utestående obligationslån att uppgå till den totala ramen. Nynas kommer att ansöka om notering av de nyemitterade obligationerna på Nasdaq Stockholm. Intäkterna från obligationsemissionen kommer användas för att refinansiera befintlig skuld och för allmänna företagsändamål.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Danske Bank, Nordea och SEB med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Partner Björn Svensson, Senior Associate Sofie Viktorsson, Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam och Associate Helén Landenberg.

Skriv ut