13 augusti 2020

Gernandt & Danielsson biträder vid Nynas finansieringslösning för inköp och lagring av råolja

Gernandt & Danielsson biträder Nynas AB vid en finansieringslösning för inköp och lagring av råolja genom ett arrangemang med J. Aron & Company LLC, ett dotterbolag till Goldman Sachs.

Arrangemanget är ett viktigt steg i Nynas pågående företagsrekonstruktion. Nynas är en av de ledande tillverkarna av nafteniska specialprodukter och bitumen, vilka används vid produktion av vägar, tak, transformatoroljor, smörjmedel och ett otal andra produkter som vi möter i vår vardag. I Nynas organisationsstruktur ingår fyra raffinaderier, vilka kompletteras av en rad distributionsdepåer och försäljningskontor runt hela världen.

Gernandt & Danielsson biträder Nynas med ett team bestående av partners Björn Svensson och Sofie Viktorsson samt senior associate Henrik Appelqvist.

Skriv ut