19 november 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Offentliga Hus i Nordens emission av hybridobligationer

Gernandt & Danielsson biträder Offentliga Hus i Norden AB (publ) ("Offentliga Hus") vid emission av hybridobligationer i två trancher till ett sammanlagt värde om 575 miljoner kronor inom ett rambelopp om 750 miljoner kronor. Emissionslikviden från den initiala emissionen om 500 miljoner kronor, såväl som från den efterföljande emissionen om 75 miljoner kronor, kommer användas för allmänna bolagsändamål, inklusive förvärv. Offentliga Hus har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av hybridobligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Offentliga Hus grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger bolaget hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt.

Gernandt & Danielsson har biträtt Offentliga Hus och dess finansiella rådgivare, Nordea bank Abp och Swedbank AB (publ), med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Senior Associate Mikael Bolling.

Skriv ut