19 november 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Offentliga Hus i Nordens emission av ytterligare gröna obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) vid emission av ytterligare gröna företagsobligationer till ett värde om 200 miljoner kronor varvid det totala utestående beloppet uppgår till 700 miljoner kronor, inom det befintliga rambeloppet om 750 miljoner kronor. Emissionslikviden från de gröna obligationerna ska användas i enlighet med Offentliga Hus gröna finansieringsramverk som har erhållit klassificeringen "Medium Green” från CICERO Center for International Climate Research. Offentliga Hus har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på den hållbara företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Offentliga Hus grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger bolaget hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt.

Gernandt & Danielsson har biträtt Offentliga Hus och dess finansiella rådgivare, Nordea bank Abp och Swedbank AB (publ), med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associate Camilla Hedner.

Skriv ut