23 september 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Offentliga Hus i Nordens frivilliga inlösen av befintliga obligationer och emission av gröna obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) vid dess frivilliga inlösen av befintliga obligationer till ett belopp om 200 miljoner kronor, varvid det utestående beloppet under Offentliga Hus befintliga obligationer uppgår till 500 miljoner kronor, och emission av gröna obligationer till ett värde om 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om 750 miljoner kronor.

Emissionslikviden från de gröna obligationerna ska användas dels för inlösen av befintliga obligationer och i enlighet med Offentliga Hus gröna finansieringsramverk, där hållbara byggnader och energieffektivitet har angivits som berättigade gröna projektkategorier. Offentliga hus gröna finansieringsramverk, har erhållit klassificeringen "Medium Green” från CICERO Center for International Climate Research. Offentliga Hus avser att notera obligationerna på hållbara företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Offentliga Hus grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger bolaget hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt. 

Gernandt & Danielsson har biträtt Offentliga Hus och dess finansiella rådgivare, Nordea bank Abp och Swedbank AB (publ), med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associate Camilla Hedner. 

Skriv ut