30 april 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid Orexos obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Orexos emission av obligationer till ett värde av 500 miljoner kronor inom en ram om 1 000 miljoner kronor.

Orexo AB (publ), ett specialistläkemedelsbolag baserat i Sverige, har emitterat icke säkerställda obligationer med rörlig ränta till ett värde av 500 miljoner kronor med möjlighet att emittera obligationer om ytterligare 500 miljoner kronor. Emissionen var en private placement riktad till utvalda svenska och internationella investerare och bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Pareto Securities med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Fredrik Eklund samt associate Marcus Karner.

Skriv ut