24 mars 2015

Gernandt & Danielsson biträder vid Oscar Properties notering på Nasdaq Stockholm

Oscar Properties Holding AB (publ) har ansökt om upptagande till handel av bolagets stam- och preferensaktier på Nasdaq Stockholm. Ansökan har godkänts och första dag för handel är planerad till den 26 mars 2015. Noteringen innebär att handeln i Oscar Properties stam- och preferensaktier flyttar från handelsplatsen Nasdaq First North Premier.

Oscar Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både omvandling och nyproduktion. Bolagets och dess intressebolags projektportfölj uppgår till cirka 2 800 bostäder, varav cirka 510 bostäder är under produktion.
Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget i noteringsprocessen med ett team bestående av Partner Fredrik Palm samt Associates Oscar Anderson, Gabriel Zsiga och Philip Rämsell.

Skriv ut