28 augusti 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid Oscar Properties obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Oscar Properties emission av obligationer till ett värde av 350 miljoner kronor inom en ram om 500 miljoner kronor.

Fastighetsutvecklingsföretaget Oscar Properties Holding AB (publ) har emitterat svenska obligationer till ett värde av 350 miljoner kronor med möjlighet att emittera obligationer om ytterligare 150 miljoner kronor.

Emissionslikviden ska användas till investeringar och emissionen var en private placement riktad till utvalda svenska och utländska institutionella investerare. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträdde bolaget och dess finansiella rådgivare Swedbank AB med ett team bestående av Partners Mikael Borg och Krister Skoog samt Senior Associate Fredrik Eklund och Associate Marcus Karner.

Skriv ut