23 februari 2017

Gernandt & Danielsson biträder vid överlåtelsen av aktier, obligationer och andra fordringar i Candyking till Cloetta

Gernandt & Danielsson biträder vid överlåtelsen av aktier och obligationer i Candyking (”Bolaget”) till Cloetta, samt vid överlåtelsen av vissa andra fordringar mot Bolaget till Cloetta. 

Gernandt & Danielsson har biträtt obligationsinnehavarna och agenten under Bolagets utestående obligationslån om 750 miljoner i samband med överlåtelsen. Merparten av köpeskillingen kommer att tillfalla obligationsinnehavarna. Köpeskillingen kommer att betalas kontant i anslutning till tillträdet för transaktionen. Vidare har säljarna möjlighet till en potentiell tilläggsköpeskilling (”earn-out”) som baseras på utfallet av Bolagets och Cloettas sammanlagda försäljningsvolym inom lösviktsgodis och lösviktsnaturgodis under 2018. Köpeskillingen uppgår till 325 miljoner (med beaktande av justeringar för kassa och skuld) och tilläggsköpeskillingen uppgår till maximalt 225 miljoner (med beaktande av justeringar i förhållande till försäljningsvolym). Hantering av utbetalning av köpeskilling och potentiell tilläggsköpeskilling (om sådan blir aktuell) kommer att ske genom att ett bolag ägt av Cloetta emitterar s.k. earn-out instrument, vilka obligationsinnehavarna kommer att erhålla i utbyte mot sina befintliga obligationer i Bolaget. Ett skriftligt obligationsinnehavaremöte kommer hållas för att formellt rösta igenom detta.

Gernandt & Danielssons team har bestått av Partners Mikael Borg, Caroline Jägenstedt Wikman och Rolf Larsson, samt Associates Maria Klaesson, Helén Landenberg och Katarina Odelberg.

Skriv ut