27 november 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid Paretos Securities emission av SDB R i samband med Lundin Mining Corporations förvärv av Candelaria

Pareto Securities AB har i egenskap av depåbank emitterat svenska interimsdepåbevis (SDB R) motsvararande vissa så kallade Subscription Receipts emitterade av Lundin Mining Corporation i samband med finansieringen av Lundin Mining Corporations förvärv av 80 procent av Candelaria/Ojos del Salado koppargruva med relaterad verksamhet från Freeport-McMoRan Inc.

Efter att villkoren för fullgörandet av förvärvet har uppfyllts har samtliga emitterade Subscription Receipts (motsvarande ett värde om 674 miljoner CAD) omvandlats till aktier i Lundin Mining Corporation, varmed samtliga emitterade SDR R omvandlats till svenska depåbevis. De svenska depåbevisen (SDB) är noterade vid Nasdaq Stockholm och emitterade SDB R var tillfälligt noterade vid Nasdaq First North Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Pareto Securities AB med ett team som bestått av Partner Carl Westerberg, Senior Associate Gustav Skogö och Associates Adrian Della Morte Pålstam och Helén Landenberg.

Skriv ut