3 september 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Point Properties emission av företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder Point Properties AB:s (publ) vid emission av företagsobligationer till ett värde om 375 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att användas för att refinansiera befintlig skuld, finansiera förvärv samt för allmänna företagsändamål. Point Properties avser att notera obligationerna på Nasdaq First North Stockholm.

Point Properties är ett helägt dotterbolag till Aktiebolaget Fastator AB (publ), ett investmentbolag med fokus på fastighetssektorn. Fastators portfölj sträcker sig från traditionella fastighetsbolag till tjänsteföretag inom förvaltning och nya digitala lösningar för fastighetsbranschen. Fastators aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm. Point Properties arbetar främst tillsammans med kommuner och andra aktörer kring samhällsservice, handel och boende för att utveckla stadskärnor.

Gernandt & Danielsson har biträtt Point Properties och dess finansiella rådgivare, Pareto Securities AB, med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associate Simon Wetterholm. Därutöver har Advokatfirman Glimstedt biträtt Point Properties.

Skriv ut