17 mars 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Point Properties emission av obligationer samt dess inlösen av befintliga obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Point Properties”) vid emission av seniora säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om totalt 800 miljoner kronor. Point Properties har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson biträder även vid Point Properties pågående inlösen av dess befintliga obligationer om 375 miljoner kronor.

Point Properties är ett helägt dotterbolag till Aktiebolaget Fastator AB (publ), ett investmentbolag med fokus på fastighetssektorn. Fastators portfölj sträcker sig från traditionella fastighetsbolag till tjänsteföretag inom förvaltning och nya digitala lösningar för fastighetsbranschen. Fastators aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm. Point Properties arbetar främst tillsammans med kommuner och andra aktörer kring samhällsservice, handel och boende för att utveckla stadskärnor.

Gernandt & Danielsson biträder Point Properties med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associates Mikael Bolling och Rasmus Perdahl samt Associate Simon Wetterholm. Därutöver har Pareto Securities agerat finansiella rådgivare åt Point Properties.

Skriv ut