6 juli 2015

Gernandt & Danielsson biträder vid private placement i NP3 Fastigheter

Gernandt & Danielsson har biträtt NP3 Fastigheter AB (publ) ("NP3") vid en private placement av aktier i NP3 om cirka 67,6 miljoner kronor.

Emissionen är riktad till Fjärde AP-fonden och består av 1,9 miljoner aktier till ett pris av 35,60 kronor per aktie. NP3 är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Det sammanlagda fastighetsvärdet uppgår till cirka 4 miljarder kronor. NP3:s aktier handlas på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielssons team har bestått av Partner Fredrik Palm samt Associates Gabriel Zsiga och Aleksander Källkvist.

Skriv ut