8 juli 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid private placement i XVIVO Perfusion

Gernandt & Danielsson har biträtt Pareto Securities AB i dess egenskap av finansiell rådgivare till XVIVO Perfusion AB vid en private placement av aktier om ca 70 miljoner kronor.

XVIVO Perfusion är ett medicinteknikbolag som fokuserar på att utveckla optimerade lösningar för organ-, vävnads-, och cellbevaring i samband med organtransplantationer. XVIVO Perfusions aktier handlas på NASDAQ OMX First North. 

 

Gernandt & Danielssons team har huvudsakligen bestått av partner Carl Westerberg, senior associate Gustav Skogö och associate Oscar Anderson.

Skriv ut