2 juni 2015

Gernandt & Danielsson biträder vid Pro Kapital Grupps obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Pro Kapital Grupps emission av företagsobligationer till ett värde av 7 miljoner euro inom ett rambelopp om 50 miljoner euro

AS Pro Kapital Grupp, ett fastighetsutvecklingsbolag som huvudsakligen är verksamt i Baltikum och är noterat på Nasdaq Tallinn, har beslutat att emittera svenska obligationer till ett värde av 7 miljoner euro. Emissionen är en private placement riktad till utvalda svenska och utländska investerare. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om 50 miljoner EUR. Obligationslånet är Pro Kapital Grupps första svenska obligation och kommer att noteras på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
Gernandt & Danielsson har biträtt Pro Kapital Grupp och dess finansiella rådgivare ABG Sundal Collier AB med ett team som bestått av Partner Mikael Borg, Senior Associate Fredrik Eklund och Associate Philip Rämsell.

Skriv ut